Міністерство освіти і науки України надало рекомендації щодо діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 н.р. В документі зокерема йдеться мова про створення безбар’єрного простору та організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (далі – діти з ООП). Ключові позиції:

1. Метою розвитку компетентностей керівників, педагогів закладів дошкільної освіти, необхідних для ефективної організації інклюзивного освітнього середовища та надання підтримки в освітньому процесі здобувачам освіти з ООП, наказом Міністерства освіти і науки України від 23.04.2021 № 457 «Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних
працівників» затверджено:
• Типову програму підвищення кваліфікації керівників закладів дошкільної освіти щодо надання підтримки в освітньому процесі дітям з особливими освітніми потребами;
• Типову програму підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти щодо надання підтримки в освітньому процесі дітям з особливими освітніми потребами;
• Типову програму підвищення кваліфікації асистентів вихователів закладів дошкільної освіти щодо надання підтримки в освітньому процесі дітям з особливими освітніми потребами.

2. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 765 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами» визначено зміни до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545, та інших нормативно-правових актів

3. Відповідно до внесених змін за результатами проведеної фахівцями ІРЦ комплексної оцінки визначаються: наявність чи
відсутність у дитини особливих освітніх потреб та у разі їх наявності вказується категорія(ї) (тип(и)) особливих освітніх потреб (труднощів); напрями, рівень та обсяг підтримки особи з ООП в освітньому процесі, у тому числі обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, які надаються особам з ООП в закладах освіти; надаються рекомендації щодо складення, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини, створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з ООП (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця,
використання технічних засобів); визначається термін повторної психологопедагогічної оцінки розвитку особи тощо.

4. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 769 внесено зміни до Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою КМУ від 10 квітня 2019 року №530. Зокрема, передбачено упровадження диференційованого підходу до забезпечення підтримки дітей з ООП, затверджено нову форму індивідуальної програми розвитку особи, визначено рівні підтримки в освітньому процесі дітей
під час інклюзивного навчання. Постанова № 769 набирає чинності з 1 січня 2022 року.

5. Індивідуальна програма розвитку особи складається на навчальний рік (у разі потреби за рішенням команди психолого-педагогічного супроводу – на літній період), переглядається тричі на рік (у разі потреби частіше) з метою її коригування та зберігається в закладі дошкільної освіти не менше ніж три роки, а також обліковується в системі автоматизації роботи ІРЦ.

6. Фінансування надання послуг дитині з ООП в умовах інклюзії з 1 січня 2022 року залежатиме від рівня підтримки в освітньому процесі. Зокрема, перший рівень підтримки дитини з ООП не передбачає додаткового фінансування, другий-п’ятий
рівень підтримки – фінансування визначається відповідно до потреб дитини для проведення (надання) корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних занять (послуг), оплати послуг асистента вихователя, закупівлі додаткових засобів для
навчання.

7. У разі наявності висновку ІРЦ, що не містить інформації про рівень підтримки, то його визначає команда психолого-педагогічного супроводу спільно з фахівцем ІРЦ, що здійснював комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи (далі – комплексна оцінка).

8. Відповідно до Положення про заклад дошкільної освіти, для зарахування дитини з ООП до спеціального ЗДО (спеціальної групи), інклюзивної групи до заяви про зарахування додається висновок ІРЦ про комплексну оцінку. Якщо у висновку ІРЦ не вказано
термін повторної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи, то вона проводиться у разі: переходу дитини з ООП з дошкільного закладу освіти в заклад загальної середньої освіти; переведення дитини із спеціального закладу дошкільної освіти до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти; надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП закладу дошкільної освіти (пункт 34 Положення
про інклюзивно-ресурсний центр).

Докладніше: bit.ly/2Xi7eH4

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *