Відповідно до Положення про заклад дошкільної освіти зарахування дітей з особливими освітніми потребами здійснюється наказом керівника ЗДО на підставі таких документів:
📍заяви про зарахування, поданої особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини;
📍копії свідоцтва про народження дитини;
📍медичної довідки, виданої відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати ЗДО;
📍висновку ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (далі – Висновок).
‼️ На період воєнного стану дозволяється надавати їхні копії. Висновки, видані до 1 січня 2022 р., є дійсними до закінчення строку їх дії або до видачі нового висновку в установленому порядку.
Інклюзивна група утворюється в обов’язковому порядку за наявності однієї такої заяви. Кількість вихованців із ООП в такій групі має становити:
📍не більше однієї дитини, яка потребує четвертого чи п’ятого рівня підтримки;
📍не більше двох дітей, які потребують третього рівня підтримки;
📍не більше трьох дітей, які потребують другого рівня підтримки.
Зауважимо! Згідно з Постановою КМУ від 26.04.2022 № 483 у період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) гранична кількість дітей з ООП в інклюзивних групах, визначена цим Порядком, не застосовується! Заклад освіти не може відмовити в організації інклюзивного навчання дитини з особливими освітніми потребами та створенні інклюзивної групи.
Якщо у Висновку відсутня інформація про рівень підтримки дитини, вона зараховується до групи ЗДО відповідно до складності її порушень з урахуванням рекомендацій команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП за участю фахівців ІРЦ.
У разі створення інклюзивної групи вводиться посада асистента вихователя (з розрахунку одна штатна одиниця на одну групу).
За рекомендаціями ІРЦ та письмовою заявою одного з законних представників дитини заклад освіти забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з ООП, який має проходити медичний огляд відповідно до вимог законодавства.
Інклюзивна група створюється для вихованців, які мають труднощі ІІ-V ступенів прояву, на підставі заяви одного з законних представників дитини та висновку.
Під час організація інклюзивного навчання для дітей, які мають труднощі ІІ-V ступеня прояву, працівниками ІРЦ надається методична підтримка та проводяться консультації учасників освітнього процесу. Також забезпечується посилена увага зі сторони психолога закладу дошкільної освіти до дитини та її законних представників. За рішенням Команди супроводу за участю представника ІРЦ та погодженням з батьками заклад освіти може змінювати рівень підтримки з урахуванням кращих інтересів дитини.
Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) дітям з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до ІПР з урахуванням рекомендацій ІРЦ.
Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття проводяться працівниками дитячого садочку та додатково залученими фахівцями (умови оплати та перелік фахівців визначені Постановою КМУ від 14.02.2017 №88 зі змінами).
Адміністрація закладу дошкільної освіти здійснює контроль за наданням допомоги та станом виконання завдань, визначених в ІПР та індивідуальному навчальному плані (у разі наявності).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *