Перелік документів для проведення комплексної оцінки:
▶ письмове звернення (заява) до ІРЦ або онлайн заява (за допомогою порталу https://ircenter.gov.ua/ ) батьків, інших законних представників дитини, особи з ООП, яка досягла 14 років (за погодженням із батьками, іншими законними представниками), органів опіки та піклування (для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування), повнолітньої особи;
▶ документи, що посвідчують особу заявників (паспорт);
▶ свідоцтво про народження дитини;
▶ індивідуальна програма реабілітації (у разі проведення комплексної оцінки для особи з інвалідністю);
▶ психолого-педагогічна характеристика особи із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;
▶ зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для осіб, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;
▶ документи щодо додаткових обстежень особи – за потреби під час комплексної оцінки може використовуватись інформація про стан здоров’я особи та результати медичної діагностики вузькопрофільних спеціалістів, яку надають заявники (за бажанням);
▶ копія протоколу засідання команди психолого-педагогічного супроводу особи з ООП із зазначенням потреби щодо продовження тривалості здобуття освіти;
▶ висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку особи згідно з індивідуальною програмою розвитку.
Організаці проведення комплексної оцінки:
📍Директор ІРЦ або уповноважені ним працівники проводять первинний прийом заявників, визначають час, місце та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність відповідних документів.
📍Проведення комплексної оцінки здійснюється за попереднім записом.
📍Участь батьків або законних представників особи у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.
📍ІРЦ можуть проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) особи. Графік проведення комплексної оцінки в такому разі обов’язково погоджується з керівником відповідного закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками або законними представниками особи за два тижні до початку її проведення.
📍Для здобувачів освіти комплексна оцінка проводиться з обов’язковим спостереженням та додатковим збором інформації фахівцями ІРЦ про особливості навчання особи в закладі освіти, консультацій з педагогічними працівниками закладу освіти щодо розроблення її індивідуальної програми розвитку, необхідності модифікації/адаптації освітньої програми (навчальних предметів), особливостей організації освітнього середовища, рекомендацій з надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг тощо. Для цього фахівці ІРЦ за заявою заявників виїжджають на місце навчання особи з ООП.
📍Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.
📍Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням особи з ООП до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання особи її батьки або законні представники звертаються до ІРЦ за шість місяців до початку навчального року.
Напрями здійснення комплексної оцінки:
Комплексна оцінка проводиться фахівцями ІРЦ індивідуально за такими напрямами:
  • оцінка фізичного розвитку (здійснюється вчителем-реабілітологом);
  • оцінка мовленнєвого розвитку (здійснюється вчителем-логопедом);
  • оцінка когнітивної сфери та емоційно-вольової сфери (здійснюється практичним психологом);
  • оцінка освітньої діяльності (здійснюється вчителем-дефектологом).
У разі потреби фахівці ІРЦ можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.
Результати комплексної оцінки:
👉визначення наявності чи відсутності у особи особливих освітніх потреб та у разі їх наявності зазначається категорія (тип) її особливих освітніх потреб (труднощів);
👉визначеннянапрямів, рівня та обсягу підтримки особи з ООП в освітньому процесі, у тому числі обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;
👉надання рекомендацій щодо складення, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей особи, створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку осіб з ООП (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо).
ПОВТОРНА КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ПРОВОДИТЬСЯ У РАЗІ:
📍переходу особи з ООПз дошкільного закладу освіти в заклад загальної середньої освіти; переведення особи із спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти;
📍надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу особи з ООПу закладах загальної середньої та дошкільної освіти, психолого-педагогічного консиліуму спеціального закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні особою освітньої програми;
📍визначення потреби у продовженні тривалості здобуття освіти особами з ООП, що здобувають загальну середню освіту.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *