Для підготовки дітей з ООП до соціалізації, праці та самостійного життя вчителем-дефектологом ІРЦ проводяться заняття з соціально-побутового орієнтування (СПО). Головна мета такого заняття – сприяти процесу адаптації дитини до життя, активного залучення в нього, сформувати початкові, але адекватні уявлення про побутову та соціальну сфери життя людини.
Призначення занять з СПО в ІРЦ можна акумулювати в таких завданнях:
1) заповнити прогалини з питань соціально-побутового орієнтування;
2) дати правильні уявлення і знання про предмети домашнього вжитку, якими необхідно користуватися в побуті, їх призначення та правила поводження з ними;
3) виробити навички поводження з предметами, що використовуються в побуті;
4) сформувати навички культури поведінки в побуті, в середовищі людей;
5) познайомити з різними службами побуту, установами та організаціями, в які вони можуть звернутися;
6) навчити правил поведінки в громадських місцях, у різних службах побуту і установах;
7) виробити прийоми самоконтролю за своєю поведінкою;
8) навчити дітей, доглядати за своєю зовнішністю, вступати в спілкування з різними людьми в різних ситуаціях.
Робота з СПО проводиться в двох напрямках:
▶️Формування у дітей навичок, які необхідні в повсякденному житті, насамперед в умовах дому/садочка/школи. Одночасно формуються навички поводження з різними предметами побуту, відбувається формування навичок культури поведінки в побуті.
▶️Оволодіння тими знаннями і вміннями, які будуть потрібні дітям в їх самостійному житті.
Особливості організації занять з СПО в ІРЦ:
🔹Проходження окремих розділів програми передбачає певну свободу вчителя: кількість годин, необхідних на вивчення конкретних тем, визначає сам педагог.
🔹Вивчення нової теми розпочинається з перевірки знань дитини. Це необхідно для виявлення у неї конкретних знань та досвіду, на які можна і необхідно опиратись, для виявлення прогалин та неправильного бачення навколишньої дійсності, щоб відповідно поповнити їх чи виправити.
🔹Заняття проводять з використанням всіх загальнопедагогічних методів, словесних, наочних, практичних тощо, але з урахуванням їх корекційної спрямованості.
🔹Ефективним методом вивчення матеріалу на заняттях є власне предметно-практична діяльність дітей.
🔹На заняттях з дітьми, які мають комплексні порушення доречно використовувати метод «рука в руці» («спосіб сумісних дій»). Полягає він у тому, що педагог бере руки дитини в свої та виконує ними необхідні операції. При цьому всі вони коментуються. У подальшому, з набуттям дітьми певного практичного досвіду, багатьом з них буде досить детального інструктажу для виконання складної практичної дії.
🔹Предметом постійної уваги вчителя-дефектолога на заняттях з СПО є вміння дитини планувати практичну діяльність. Перед початком будь-якої справи дитині ставляться такі питання:
– Що ми будемо робити? (Що ми збираємось робити? Що ми плануємо зробити?)
– Що для цього потрібно? З чого треба (можна) почати? І т.д.
🔹Важливим методом, що використовується на заняттях з СПО, є сюжетно-рольова гра. Вона цінна як засіб засвоєння дітьми соціального досвіду через той вид діяльності, який для дошкільників та молодших школярів є більш привабливим. Також значне місце посідають екскурсії. Вони дозволяють проводити заняття та досягати поставлених корекційних завдань в природніх умовах. Екскурсії носять ознайомлювальний характер та практичний, коли в ході проведення екскурсії відпрацьовуються практичні дії.
На фото: фрагмент заняття з СПО, вчитель-дефектолог Кулик Олена відпрацьовує з дитиною навички звернення за допомогою в невідкладні служби порятунку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.