ОСНОВНІ ТЕЗИ
🔹Інклюзивна група (клас) або інша організаційна форма навчання в закладі позашкільної освіти утворюється відповідно до наказу керівника закладу позашкільної освіти про утворення такої групи (класу) за наявності:
  • заяви повнолітньої особи або одного з батьків (законного представника) дитини;
  • копії висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини або копії індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю.
🔹Група (клас) вважається інклюзивною, якщо в ній (ньому) навчається не менше одного здобувача позашкільної освіти з особливими освітніми потребами.
🔹Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних об’єднань необхідна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань до занять (ця вимога поширюється на всіх бажаючих здобувати позашкільну освіту відповідних напрямків, в т. ч. і на осіб з особливими освітніми потребами).
🔹Керівник закладу позашкільної освіти не має права відмовити в зарахуванні особи з особливими освітніми потребами до закладу позашкільної освіти, окрім як за наявності протипоказань до занять.
🔹Порядком не встановлено граничної кількості здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в інклюзивній групі (класі). Оптимальна кількість здобувачів освіти з особливими освітніми потребами визначається керівником закладу позашкільної освіти спільно з педагогічними працівниками.
🔹Навчання в закладах позашкільної освіти розпочинається з 3-х років, ця норма стосується всіх здобувачів позашкільної освіти, в т. ч. і осіб з ООП.
🔹Педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах (групах) у закладах позашкільної освіти передбачена доплата у граничному розмір 20 відсотків (доплата встановлюється тільки за години роботи в цих класах (групах)).
🔹Посада асистента педагогічного працівника інклюзивного класу (групи) в закладі позашкільної освіти не передбачена нормативно-правовими документами❗.
🔹Соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в закладі позашкільної освіти задовольняються асистентом дитини.
🔹З метою забезпечення індивідуалізації освітнього процесу в закладі позашкільної освіти для здобувачів позашкільної освіти з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку.
🔹Якщо здобувач освіти потребує психологічної підтримки під час освітнього процесу, то варто звернутися до практичного психолога закладу позашкільної освіти (за наявності) або комунікувати із практичним психологом закладу освіти, який відвідує дитина, або іншого закладу (наприклад, інклюзивно-ресурсного центру).
Норматитвне підгрунття організації інклюзивного навчання в позашкільних закладах:
👉Закон України «Про позашкільну освіту» (стаття 18)
👉Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» від 06.05.2001 №433
👉Постанова Кабінету Міністрів «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» від 21.08.2019 №779
👉Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо застосування Порядку організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» від 07.07.2020 №1/9-363
👉Постанова Кабінету Міністрів «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» від 25.08.2004 №1096
👉Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів» від 31.10.2012 №1230

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *