Мовлення відіграє важливу роль у житті дитини, є засобом пізнання, спілкування, навчання, здобуття та відтворення знань, розв’язання різноманітних навчальних і життєвих завдань, є основою формування соціальних зв’язків із навколишнім світом. У дітей, які мають порушення мовлення, виникають труднощі в оволодінні навичками зв’язного мовлення, що зумовлені недорозвитком основних компонентів мовної системи (фонетико-фонематичного, лексичного, граматичного).

Основний метод в роботі над зв’язним мовленням – робота з ілюстраціями/картинками. Означене вміння формується поступово за умови систематичного навчання. Застосовуючи ілюстрації та картини, діти вчаться правильно сприймати зображене, виокремлювати основне та другорядне, логічно та послідовно викладати свої думки. Одним із елементів розвитку зв’язного мовлення є використання спеціальних серій сюжетних картинок, у яких чітко простежується послідовність, завершеність подій, що відповідають життєвому досвіду дітей.

Окрім роботи із картинками під час корекційно-розвиткових занять  логопед  додатково використовує такі методи та прийоми: комунікативні доручення, бесіди, метод проблемних ситуацій, розповіді педагога та дітей із власного досвіду, складання листів, розігрування художніх творів у формі діалогу, сюжетно-рольові та словесно-дидактичні ігри.

При проведенні комплексної оцінки мовленнєвого розвитку вчитель-логопед ІРЦ передбачає сукупність завдань для оцінки сформованості усного експресивного та імпресивного мовлення. Діагностика експресивного мовлення включає перевірку рівня моторної реалізації висловлювання, оцінку словотворчих процесів, сформованості граматичного ладу мови та номінативної функції мовлення. Діагностика імпресивного мовлення складається з аналізу розуміння значень слів, логіко-граматичних конструкцій, обстеження фонематичного сприйняття.

Також обстеження  зв’язного мовлення проводиться за допомогою таких завдань:

1) оцінка фразового мовлення (складання речень за сюжетними картинками, за серією сюжетних картинок);

2) оцінка зв’язного монологічного мовлення (переказ казки або фрагмента, складання розповіді за серією сюжетних картинок; складання розповіді-оповідання за заданим зображенням, за поданим початком, із власного досвіду тощо).

Приклади логопедичних заключень у висновку ІРЦ щодо рівня розвитку зв’язного мовлення дитини:

Високий рівень.

Переказ: Переказ складений самостійно, дитина повністю передає зміст тексту, дотримується зв’язності і послідовності викладу. Використовує різноманітні мовні засоби у відповідності з текстом твору. Розповідь містить досить інформативні відповіді на всі питання завдання. При переказі дотримується граматичних норм рідної мови.

Робота із сюженою картинкою (серією картинок):  Самостійно складає зв’язну розповідь, досить повно і адекватно відображає зображений сюжет. Розповідь побудована відповідно до граматичних норм мови (з урахуванням віку дитини). Застосування лексико-граматичних засобів відповідає віку.

Достатній рівень.

Переказ: Переказ складений з деякою допомогою (спонукання, стимулюючі питання). Повністю передає зміст тексту. Відзначаються окремі порушення зв’язного відтворення, поодинокі порушення структури речень.

Робота із сюженою картинкою (серією картинок):  Розповідь складена з деякою допомогою (навідні питання, вказівки на картинку). Досить повно відображено зміст картинок (можливі пропуски окремих моментів дії, в цілому не порушено смислової відповідності розповіді, зображеному сюжету). Відзначаються деякі порушення зв’язності розповіді, поодинокі помилки у побудові фраз.

Низький рівень.

Переказ: Переказ складений за навідними питаннями. Зв’язність викладу значно порушена. Відзначаються пропуски частин тексту, смислові помилки. Порушується послідовність викладу. Відзначається бідність і одноманітність мовних засобів.

Робота із сюженою картинкою (серією картинок):  Розповідь складена за допомогою навідних запитань. Її зв’язність виражено порушена. Відзначається пропуск істотних моментів дії і цілих фрагментів, що порушує змістову відповідність розповіді зображеному сюжету; зустрічаються смислові помилки. Розповідь підміняє перерахуванням дій, представлених на картинках.

Критичний рівень. Розповідь за серією картинками/переказ не виконує.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *