Корекційно-розвиткове заняття включає в себе три етапи: вступний, основний і заключний.
Вступний етап – формування фізичної, комунікативної, аналізаторної готовності до роботи, первинна мотивація, активізація уваги, сприймання, пам’яті, мислення тощо, триває 3-5 хв.
Фізична готовність необхідна для соматично ослаблених дітей, які швидко втомлюються, повільно мобілізуються, у них спостерігається м’язова напруга. В такому випадку психолог пропонує декілька вправ для роботи м’язів у поєднанні з дихальною, пальчиковою гімнастикою тощо.
Оскільки серед дітей з особливими освітніми потребами зустрічаються закомплексовані, некомунікабельні, а часом і агресивні діти, важливо налаштувати всіх на бажану взаємодію і співпрацю на занятті.
Способи налаштування на комунікацію у всіх спеціалістів різні. Це може бути добре слово, сюрпризний момент або гра.
Для того щоб забезпечити сприйняття теми, яка вивчається, важливо привести в активний стан аналізатори дітей, оскільки діти з особливими потребами часто не вміють фокусуватися, відволікаються. Для цього психолог пропонує невеликі завдання для роботи зорового, слухового, тактильного, нюхового аналізаторів.
Основний етап корекційно-розвиткового заняття – педагог використовує спеціально підготовлені ігри та вправи, спрямовані на корекцію пізнавальних процесів або емоційно-вольової сфери, триває 20 хв.
Зміст основного етапу визначається корекційно-розвиваючими вправами, спрямованими на реалізацію корекційно-розвиткових завдань. Ці вправи слід підбирати з урахуванням важливості їх використання для формування ключових компетенцій ‒ пізнавальної, соціальної, комунікативної, особистісної. Обов’язковим елементом є фізкультхвилинки та різні види гімнастики – пальчикова, зорова, дихальна. Якщо заняття групове, то всі види вправ бажано виконувати в парній або груповій роботі. Для допомоги дітям можуть бути запропоновані диференційовані інструкції (алгоритми). Також можуть використовуватися різні методи для стимулювання мотивації. Це створення проблемних ситуацій, доступні дослідницькі завдання, незвичайний початок заняття, дидактичні ігри (для підлітків можна використовувати ділові ігри) тощо.
Заключний етап – заохочення успіхів та мотивації дітей до наступних занять, присутній елемент рефлексії та момент «виведення» із заняття – приведення організму дитини у спокійний стан та налаштування на відпочинок, триває 5 хв.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *