Малювання мандали нині дуже популярне. Це один з ефективних методів
арт-терапії, що сприяє гармонізації внутрішнього стану людини, допомагає
здійснити діагностику особистісних проблем та розв’язати багато інших завдань.

Практичний психолог Тетяна Сільченко використовує елементи даного методу арт-терапії в повсякденній корекційній роботі з дітьми молодшого та старшого шкільного віку.

Яка ж корекційна цінність такого малювання у колі? Відповідь надзвичайно проста: у той момент, коли дитина власноруч обводить шаблон і визначає межі майбутньої мандали, відбувається своєрідна проекція її внутрішнього стану на папір. Релаксаційний та гармонізуючий потенціал створення мандали забезпечує сам факт малювання у колі, що є найбільш гармонійною фігурою й автоматично запускає стабілізаційні процеси у психіці її автора.

Спостереження за школярами під час малювання мандали на корекційних заняттях свідчать про невластиве дітям занурення у процес: у них зникає  м’язове напруження, стабілізується дихання, рухи стають чіткими та розміреними; по завершенні роботи ще тривалий час діти залишаються спокійними і врівноваженими. Окрім того, малювання мандали містить в собі  діагностичний потенціал, що так важливо в роботі дитячого практичного психолога.

Чим же зумовлений такий діагностичний потенціал мандали?

Мандала – це картина внутрішнього світу дитини. При малюванні  в даній техніці дитина спирається виключно на свою інтуїцію та актуальний для неї психічний стан.

Які діагностичні критерії, що визначають особливості психічного стану дитини, мають ключове значення для практичного психолога:

  • відсутність чи зміщення центра мандали;
  • відсутність, часткові або надміру товсті обмежувальні лінії кордону мандали;
  • насичене штрихування уривчастими, різкими й ламаними лініями (що свідчить про тривожність та напруження дитини);
  • домінування темних кольорів (вказує на можливі негативні емоційні стани);
  • відсутність цілісної логічної композиції та наявність хаотично розкиданих елементів говорить про можливу емоційну й світоглядну нестабільність дитини, яка нерідко проявляється у нестримності, гіперактивності та інших деструктивних поведінкових проявах.

Методика малювання мандали буде висвітлена в другій частині до даного допису.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *