До переліку психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових занять(послуг) належать:
🔸Ритміка – це система рухових вправ, побудованих на зв’язку рухів і музики, як засіб розвитку психомоторної, емоційної та фізичної сфер. Головна мета додаткових освітніх послуг з ритміки: навчити дитину з особливоми освітніми потребами адекватно сприймати засоби музичної виразності (ритм, темп, динаміку), ритмічно рухатися у відповідності із загальним характером музики та художніми образами музичного твору.
🔸Логоритміка – низка вправ, ігор, що поєднує в собі музику і рухи, музику і слово, музику, слово і рухи. Основні завдання логоритміки: зняти втому і напругу; внести емоційний заряд; виробити чіткі координовані дії у взаємозв’язку з мовленням. Заняття включає в себе ритміку, артикуляційну гімнастику, дихальну гімнастику, використовуються співи, слухання музики, музично-ритмічні рухи, гра на музичних інструментах.
🔸Лікувальна фізкультура – метою занять є розвиток і компенсація порушень фізичного розвитку і моторики, які перешкоджають навчанню дитини. На заняттях проводяться різноманітні вправи з використанням м’ячів, гантелей, доріжок, кимимків, сухого басейну, гімнастичних палиць, обручів, тренажерів, рухливі ігри, ігри інтелектуальної спрямованості, міні-естафети, водні процедури.
🔸Розвиток мовлення – послуга,спрямована на подолання чи послаблення порушень усного і писемного мовлення, розвиток аудіювання, навичок читання і письма. Цілі занять: удосконалення звуковимови, розвиток культури мовлення, уточнення та активізація словника, вдосконалення граматичного мовлення.
🔸Соціально-побутове орієнтування – передбачає комплекс занять практичної підготовки дітей з особливими освітніми потребами до самостійного життя, формування знань, умінь, пов’язаних з власною поведінкою у різних життєвих ситуаціях, вироблення навичок спілкування з близькими людьми, оволодіння важливими побутовими вміннями і навичками (оволодіння навичками особистої гігієни, використання засобів зв’язку, транспортних засобів тощо).
🔸Орієнтування у просторі – послуга спрямована на формування в учнів з порушенням зору компенсаторних способів діяльності. ЇЇ зміст орієнтовано на оволодіння у певній послідовності сенсорними, розумовими і практичними операціями, прийомами, діями, що є основою для формування максимальної самостійності при пересуванні у відкритому просторі.
🔸Корекція зору – послуга спрямована на розвиток зорового сприймання, зокрема, покращення функціональних можливостей зорового аналізатора, формування сенсорної функції розрізнення предметів за кольором, величиною, формою, розвитку аналізуючого спостереження, дотикового сприймання, пам’яті та уваги.
🔸Розвиток зорового, слухового, тактильного сприймання мовлення і формування вимови – послуга, спрямована на подолання труднощів у розвитку дитини з порушеннями слуху. Основне завдання розвитку слухо-зорово-тактильного сприймання – формування вмінь і навичок сприймати мовленнєвий матеріал на слухо-зоровій основі. Завдання формування вимови: формування фонетично виразної, чіткої вимови; дотримання словесного і логічного наголосу, інтонації, темпу, правил орфоепії.
🔸Корекція розвитку – комплекс заходів, спрямованих на розвиток пізнавальної діяльності учня, емоційної сфери, мовлення та особистісного розвитку.
Корекція та розвиток психофізичних функцій здійснюється з використанням елементів:
-анімалотерапія;
-арт-терапія;
-працетерапія;
-ерготерапія;
-ароматерапія;
-Монтессорі-терапія тощо.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *