У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, батьки або законні представники дітей до основного переліку документів надають  психолого-педагогічну характеристику із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань, умінь та навичок під час навчання.

Для фахівців інклюзиивно-ресурсного центру, які проводять комплексну оцінку (психолога, логопеда, дефектолога, реабілітолога), характеристика є основним документом, що відображає найбільш важливу і суттєву інформацію про дитину.

Характеристика складається відповідними педагогічними працівниками та скріплюється підписом керівника закладу та печаткою. Характеристику пишуть або друкують на аркуші паперу формату А4 педагог дитини (класний вихователь/керівник) та практичний психолог закладу.

Психолого-педагогічна характеристика повинна складатися об’єктивно і грамотно. У ній мають бути відображені такі відомості:

  1. Назва документа, прізвище, ім’я, по батькові дитини, на яку видається характеристика.
  2. Рік народження, освітня програма, за якою навчається/виховується дитина.
  3. Особливості адаптації дитини до навчального закладу.
  4. Як навчається дитина та в чому полягають труднощі засвоєння нею програмових знань, умінь та навичок (за основними розділами програми – для закладів дошкільної освіти, по основним предметам – для закладів загальної середньої освіти).

5.Особливості поведінки на заняттях/уроках: дисципліна, працездатність, ступінь уваги. Більш детально необхідно зупинитися на тих випадках, коли у дитини виражена рухова розгальмованість, підвищена стомлюваність, незібраність тощо.

  1. Взаємовідносини дитини з колективом однолітків, особливо в тих випадках, коли дитина проявляє агресію, імпульсивність або, навпаки, надмірно пасивна. Відзначити, як ставляться до неї інші діти.
  2. Вказати, які заходи корекції застосовувалися в закладі освіти,та їх ефективність (додаткові заняття з психологом, зменшення навантаження тощо).

Психолого-педагогічна характеристика не має включати в себе медичні дані, зокрема інформацію про захворювання дитини, встановлений діагноз. У психолого-педагогічній характеристиці не повинні використовуватися спеціальні психологічні терміни і поняття, а також складні наукові вислови. Мова даного документа має бути зрозумілою та простою. У характеристиці мають бути описані не лише труднощі дитини, але й її позитивні якості.

Для складання психолого-педагогічної характеристики можна використовувати результати спостереження, бесід, дані з індивідуальних карток дітей різних категорій, що знаходяться у соціального педагога та практичного психолога, діагностичні картки психологічного супроводу або спеціалістів закладу (логопеда. дефектолога), класні журнали, зошити, інші продукти дитячої діяльності.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *