Порушення в мовленнєвому розвитку – одна з основних ознак РАС і є провідною причиною первинного звернення батьків до спеціалістів. Побудова корекційно-логопедичної роботи в даному випадку відрізняється своєю специфікою та має свої особливі завдання.
Основне завдання в роботі з дітьми з РАС – це встановлення контакту, спонукання до комунікації, робота над власне мовленням. Організовуючи роботу з дітьми, слід розуміти, що ефективність корекційного процесу багато в чому залежатиме від створення особливих умов, в яких реально можна було б поєднувати психолого-педагогічну, медичну та інші види допомоги і відслідковувати динаміку розвитку дитини.
Логопедична робота з кожною дитиною з РАС проводиться поетапно, індивідуально, а також у групах. В корекційно-логопедичній роботі можна виділити кілька етапів:
🔹перший етап – контакт-адаптація дитини до нових умов, встановлення емоційного контакту. Основні правила цього етапу: врахування емоційного рівня та мовленнєвих можливостей дитини; затишна, сенсорно сприятлива атмосфера, тихий і спокійний голос, плавні неквапливі рухи логопеда.
🔹на другому етапі ставляться завдання щодо формування передумов мовленнєвого розвитку, розвитку мовленнєвого наслідування, що передбачає роботу над: звуконаслідуванням, артикуляційною увагою, навичками наслідування, розумінням мовлення, мовленнєвим диханням, активізацією артикуляційного апарату, ініціативою та інтересом до спілкування. На цьому етапі необхідно формувати зв’язок «символ-предмет», щоб дитина почала користуватися експресивним мовленням для взаємодії з оточуючими. У корекційно-логопедичній роботі активно використовуються дихальні та артикуляційні вправи та ігри, проводиться робота перед дзеркалом. Відбувається коментування дій в грі і називання предметів, іграшок. Також використовується повторення слів або окремих звуків, що несуть смислове навантаження (слова-звуконаслідування, слова-склади).
🔹на третьому етапі робиться наголос на формуванні базового словникового запасу. При цьому зусилля логопеда зосереджують на розвитку складової структури слів, нарощуванні можливостей артикуляційного апарату, розвитку звуковимови. В роботі застосовують предметні, рухові (спортивні) і, за можливості, сюжетні ігри з використанням дієслів наказового способу. Можна створити індивідуальний для кожної дитини логопедичний альбом: з графічними символами звуків, з артикуляційними профілями, візуальними діалогами.
🔹на четвертому етапі відбувається формування навичок спілкування в діалозі у побуті, поліпшення якості звуковимови. Основне завдання цього етапу – формування і розвиток спонтанного мовлення у ігровій діяльності з урахуванням індивідуальних можливостей дитини.
Особливе значення в корекційно-логопедичній роботі з дітьми, які мають РАС, має робота з батьками. Роль сім’ї важлива сама по собі: як сприймають близькі особливості дитини, як беруть участь у корекційному процесі. На індивідуальних консультаціях логопед знайомить батьків з основними напрямками корекційної роботи, надає елементарні теретичні та практичні знання з мовленнєвого розвитку. Ефективною також є власне присутність батьків на занятті з логопедом.
Далі робота з сім’єю продовжується у вигляді комплексних домашніх завдань. Це дає можливість тримати батьків в курсі справ щодо проведення корекційно-логопедичної роботи, а також навчати їх самостійно працювати з дітьми вдома.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *