У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, батьки або законні представники дітей до основного переліку документів надають психолого-педагогічну характеристику із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань, умінь та навичок під час навчання.
Для фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які проводять комплексну оцінку (психолога, логопеда, дефектолога, реабілітолога), характеристика є основним джерелом, що відображає найбільш важливу і суттєву інформацію про дитину.
Характеристика складається відповідними педагогічними працівниками. Її пишуть або друкують на аркуші паперу формату А4 безпосередній педагог дитини (класний керівник/вихователь) та практичний психолог закладу. Документ завіряється підписом керівника закладу та скріплюється печаткою.
Психолого-педагогічна характеристика повинна складатися об’єктивно і грамотно.
У ній мають бути відображені наступні відомості:
1.Назва документа, прізвище, ім’я, по батькові дитини, на яку видається характеристика.
2.Рік народження, освітня програма, за якою навчається/виховується дитина.
3.Особливості адаптації дитини до навчального закладу.
4.Як навчається дитина та в чому полягають труднощі засвоєння нею програмових знань, умінь та навичок (за основними розділами програми – для закладів дошкільної освіти, по основним предметам – для закладів загальної середньої освіти).
5.Особливості поведінки на заняттях/уроках: організованість, працездатність, ступінь уваги. Більш детально необхідно зупинитися на тих випадках, коли у дитини виражена рухова розгальмованість, підвищена стомлюваність, незібраність тощо. Також бажано описати характер взаємовідносин дитини з колективом однолітків, особливо в тих випадках, коли дитина проявляє агресію, імпульсивність або, навпаки, надмірно пасивна, замкнута. Якщо труднощі у навчанні та поведінці мають стійкий характер – вказати, які додаткові заходи застосовувалися в закладі освіти,та їх ефективність (заняття з психологом, зменшення навантаження тощо).
❗❗❗ Важливо: психолого-педагогічна характеристика НЕ має включати в себе медичні дані, зокрема інформацію про захворювання дитини, встановлений діагноз або тим більше припущення щодо можливого діагнозу. У характеристиці НЕ повинні використовуватися спеціальні психологічні або наукові терміни, вислови. Мова даного документа має бути зрозумілою та простою. У характеристиці мають бути описані не лише труднощі дитини, але й її позитивні якості, досягнення, потенційно сильні сторони.
Для складання психолого-педагогічної характеристики можна використовувати результати спостережень, бесід, занять, інші дані соціального педагога або спеціалістів закладу (логопеда, дефектолога, тощо), якщо такі приймали участь у навчанні дитини.
Батьки (законні представники) дитини мають бути обов’язково ознаймлені із змістом характеристики.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *