Сприймання можна визначити як когнітивний процес, за допомогою якого ми можемо активно сприймати, інтерпретувати навколишній світ, обробляти і надавати сенс отриманій нами від органів чуттів інформації. Зорове або візуальне сприйняття можна визначити як здатність сприймати інформацію, що досягає наших очей. Це комплексний процес, що включає такі компоненти, як довільність, цілеспрямованість, зорово-моторну координацію, навички зорового обстеження, аналітико-синтетичну діяльність, об′єм, константність.
Візуальна підтримка – це використання зображень (картинок, написів та ін.) для поліпшення сприймання і розуміння інформації.  Для багатьох дітей з особливостями розвитку та навчання (РАС, гіперактивність і дефіцит уваги, когнітивні порушення та ін.) візуальний канал сприймання інформації є провідним. Візуально представлена ​​інформація обробляється і зберігається простіше та успішніше, чим інформація  подана на слух.

Візуальна підтримка допомагає:

 • краще запам’ятовувати інформацію;
 • чіткіше виділяти важливу інформацію;
 • знижувати тривогу і почуття невизначеності;
 • розуміти правила;
 • прояснювати абстрактні концепції;
 • краще приймати зміни.

Базовою навичкою є візуальна дискримінація – здатність визначати відмінності або схожість різних об’єктів на основі таких критеріїв, як розмір, колір, форма, використання, розташування, назва. Виділяють навички для обробки візуальної інформації, які необхідно тренувати у дітей:

 • постійність форми (впізнання форми, навіть якщо вона повернута в другому напрямі )
 • зорова пам’ять (запам’ятовування поданих об’єктів та подальше їхнє впізнання)
 • послідовна зорова пам’ять (запам’ятовувати послідовність об’єктів в певному порядку)
 • зорово-просторове відношення (відношення між об’єктами в одному серидовищі)
 • завершення форми (впізнання зображення за його окремою частиною)

Недостатність зорового сприймання можливо значно знизити, скорегувати через вирішення наступних задач:

 • формування адекватних зорових образів предметів, явищ оточуючої дійсності, їх положення в просторі
 • розширення об′єму, точності, повноти зорового сприймання ат пам′яті
 • формування вміння спостерігати за предметом, зорово обстежувати його
 • здійснювати зорово-рухову координацію
 • формування навичок вербального опису тих предметів, що зорово сприймаємо, їх якостей.

Індивідуальні особливості розвитку зорового сприймання та зорової пам′яті багато в чому визначають характер корекційної допомоги дітям. Найбільш доступними для сприймання є реальні предмети та їх зображення, більш складніше – схематичні зображення, знаки, символи. В останню чергу використовують зображення «зашумлені», недомальовані.

Завдання для розвитку зорового сприймання, в основі яких покладений принцип на ускладнення:

 • обстеження окремих об′ємних предметів, с поступовим ускладненням їх будови
 • порівняння натуральних об′ємних предметів та об′єктів, що відрізняються за ознаками (колір, форма, розмір, кількість деталей, окремі розташовані частини), в подальшому порівняння їх зображень
 • впізнання реалістичних зображень в різних ракурсах
 • обстеження окремих пласких предметів по контуру з поступовою ускладненою будовою
 • порівняння контурних зображень предметів, що відрізняються ярко окресленими ознаками (колір, форма, розмір, кількість деталей, окремі розташовані частини)
 • порівняння натуральних схожих предметів, що відрізняються за незначними ознаками (будова, кількість деталей, відтінки, розмір, розташування окремих частин), в подальшому порівняння їх із зображеннями
 • впізнання предмету за його частиною
 • розглядання сюжетних карток, виділення сюжетної лінії (в якості ускладнення завдання «небулиці»)
 • розглядання двух сюжетних карток, що відрізняються незначними елементами

Починати роботу варто з формування вміння цілеспрямовано розглядати, зорово обстежувати. Під керівництвом дорослого діти розрізняють основні елементи, деталі об′єкту, визначають їх відношення, положення в просторі, помічають зміни в самому об′єкті або його розташуванні. При цьому впізнання предметів та їх зображень дітьми з інтелектуальними порушеннями потребує тривалого часу, адже характерним є загальмованими є процеси аналізу та синтезу.

Вправи спрямовані на розвиток зорового аналізу та синтезу

 • визначення змін в ряді предметів
 • визначення «зайвої» картинки
 • визначення відмінностей серед двух схожих сюжетних картинок
 • визначення нереальних елементів серед безглуздих картинок
 • запам′ятовування 4-6 предметів, іграшок, картинок, геометричних фігур, букв, цифр, відтворення їх в заданій послідовності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *