1. Щодо режиму організації індивідуальної форми навчання (педагогічний патронаж).

Наполегливо просимо всіх учасників освітнього процесу, зокрема вчителів, що здійснюють педагогічний патронаж, дотримуватися протиепідеміологічних вимог та не проводити заняття з дітьми «на дому». Рекомендуємо здійсненювати навчання дітей, що охоплені педагогічним патронажем, з використанням дистанційних технологій поза межами місця проживання дитини з урахуванням матеріально-технічних можливостей батьків (законних представників). Для здійснення обміну навчальними матеріалами можна застосовувати будь-які пристрої та інструменти, зокрема мобільний телефон, за допомогою якого можна організувати систематичний зв’язок із батьками. Матеріали можна надсилати також електронною поштою, розміщувати на вебсайті закладу загальної середньої освіти з позначкою «для індивідуальної форми навчання».

2.Щодо «фіксації» освітнього процесу педагогічного патронажу під час карантину

Робочі години вчителя, який забезпечує дистанційне навчання педагогічного патронажу пропонуємо обліковувати відповідно до розкладу навчальних занять, який було розроблено та погоджено з батьками. За рішенням закладу освіти на відповідній сторінці навчального предмета в журналі індивідуального навчання можна зазначати тематику навчального матеріалу та домашні завдання з поміткою форми роботи (дистанційні онлайн-консультації, відео-уроки, тестування тощо). Оцінювання результатів навчання дітей пропонуємо фіксувати вчителю у зручний для нього спосіб. Якщо технічні можливості не дозволяють провести оцінювання навчальних досягнень учнів дистанційно, рекомендовано відтермінувати його проведення до завершення епідеміологічної ситуації.

3.Щодо режиму організації навчання дітей з особливими потребами інклюзивних класів.

В умовах карантину вчителі працюють з учнями з особливими потребами, що навчаються в інклюзивних класах, шляхом дистанційного навчання як і для решти учнів класу відповідно до програми навчання.

4. Щодо роботи асистента вчителя під час карантину.

В умовах інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти посада асистента вчителя, крім забезпечення безпосереднього педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами на уроці, передбачає надання допомоги вчителю в організації та здійсненні освітнього процесу. Тому асистент вчителя під час карантину має виконувати  організаційно-методичну, організаційно-педагогічну та інші види робіт, передбачених посадовою інструкцією. Асистент вчителя спільно з вчителем має здійснювати відповідні адаптації/модифікації навчального матеріалу для дітей з особливими освітніми потребами, що навчається дистанційно; готовувати цікаві тести, опитування, кросворди та комплексні завдання для дітей однієї нозології; допомагати вчителю розробляти завдання для дітей з особливими потребами; надавати дистанційні он-лайн консултації для батьків; готувати дидактичний матеріал для подальшої роботи; підвищувати свій освітній рівень шляхом перегляду вебінарів, опрацювання спеціальної літератури тощо (рекомендуємо для цього вести план самоосвіти асистента вчителя). Окрім того, асистент вчителя має впорядковувати портфоліо учнів з особливими освітніми потребами .

Всі види роботи мають обовязково фіксуватися у щоденному плані роботи асистента вчителя (журналі обліку роботи асистента вчителя).

Матеріали підготували – директор ІРЦ Тетяна Блонова

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *