ПРО ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

Мовлення відіграє важливу роль у житті дитини, є засобом пізнання, спілкування, навчання, здобуття та відтворення знань, розв’язання різноманітних навчальних і...

АЛЬТЕРНАТИВНА ТА ДОПОМІЖНА КОМУНІКАЦІЯ В РОБОТІ З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Мовлення – найбільш поширена форма комунікації. Діти та дорослі користуються нею для обміну інформацією, пізнання навколишнього світу, встановлення та...

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОГО ДИХАННЯ

Вправи для розвитку мовленнєвого дихання Примітки: Під час виконання дихальних вправ необхідно стежити,щоб дитина дихала діфраграмально (роблячи вдих, випинала...

МЕТОД ПІСКОВОЇ ТЕРАПІЇ

Піскова терапія – вид арт-терапії, що пов’язаний із використання природніх матеріалів: води, піску, камінців, ракушок, рослин. Вона передбачає глибинну роботу з...

ПРАКТИКУМ З КІНЕЗІОЛОГІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ ГРУП КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Освітня кінезіологія – сучасний напрям тілесноорієнтованої терапії, яка поєднує в собі найновіші досягнення в області нейрофізіології, психології та...

СТРУКТУРА КОРЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ІРЦ

Корекційно-розвиткове заняття включає в себе три етапи: вступний, основний і заключний. Вступний етап – формування фізичної, комунікативної, аналізаторної...

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ОНЛАЙН ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

У наш час дистанційне навчання швидко розвивається. А в умовах дії воєнного стану дітям з мовленнєвими порушеннями таке навчання просто необхідне. Хоча...

КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ ДЕФЕКТОЛОГА З СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ

Один із основних напрямків заняття «Корекція розвитку» є сенсорний розвиток дитини, який передбачає формування уявлень про зовнішні властивості предметів і...

УЧАСТЬ ФАХІВЦІВ ІРЦ В ЗАСІДАННЯХ КОМАНД СУПРОВОДУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Протягом вересня відбулися засідання команд супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти, де функціонують інклюзивні класи та групи. В...

НОВІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАКЛАДАМ ОСВІТИ ЩОДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ООП

Лист МОН України від 06.09.2022 № 1/10258-22 “Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році”:...