КОРЕКЦІЙНА РОБОТА ЛОГОПЕДА З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ (СКЛАДНІ ПОРУШЕННЯ)

Порушення мовлення у дітей з інтелектуальними труднощами має системний характер та охоплює всі функції мови. Логопедичні заняття включають в себе розвиток...

ДИСКАЛЬКУЛІЯ, ЇЇ ОЗНАКИ ТА КОРЕКЦІЯ

Дискалькулія – специфічний розлад, що пов’язаний з нездатністю опанування арифметикою та математичними науками в цілому. Дискалькулія є наслідком...

50 ФРАЗ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ САМООЦІНКИ ДИТИНИ

1. Ти мені дуже допоміг. 2. Ти мав рацію. 3. Я знаю, ти дуже старався. 4. Я тобі дуже вдячна. 5. У тебе класні ідеї. 7. Я в тебе вірю. 8. Ти дуже важливий для мене. 9. Я тобою...

АРТИКУЛЯЦІЙНА ГІМНАСТИКА: БАЗОВІ ВПРАВИ, ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ

Основою корекції звуковимови вважається артикуляційна гімнастика. Артикуляційна гімнастика – це система вправ, яка допомагає поліпшити рухливість органів...

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ СЕРЕД ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Порушення в мовленнєвому розвитку – одна з основних ознак РАС і є провідною причиною первинного звернення батьків до спеціалістів. Побудова...

АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА

Письмо – це знакова система фіксації мовлення, що дозволяє за допомогою графічних елементів передавати інформацію на відстані та закріплювати її в часі....

ФОРМИ РОБОТИ ПСИХОЛОГА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

У роботі практичного психолога з дитиною з особливими освітніми потребами важлива не тільки готовність і компетентність працівників закладу освіти, а й...

ПРО ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

Мовлення відіграє важливу роль у житті дитини, є засобом пізнання, спілкування, навчання, здобуття та відтворення знань, розв’язання різноманітних навчальних і...

АЛЬТЕРНАТИВНА ТА ДОПОМІЖНА КОМУНІКАЦІЯ В РОБОТІ З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Мовлення – найбільш поширена форма комунікації. Діти та дорослі користуються нею для обміну інформацією, пізнання навколишнього світу, встановлення та...

ПРОСТІ ТЕХНІКИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ

Методи стабілізації – це психологічні техніки, які допомагають опанувати емоції, пов’язані зі стресом, розвивати навички регуляції емоцій, виявляти та...