МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОСВІТНІХ ТРУДНОЩІВ ТА РІВНІВ ПІДТРИМКИ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Міністерством освіти і науки України та Інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України за підтримки Представництва ЮНІСЕФ в Україні розроблено методичні рекомендації щодо визначення освітніх труднощів та рівнів підтримки у...

КОТЯЧА ПСИХОТЕРАПІЯ

Психологи рекомендують лікувати стрес за допомогою тварин. Особливо це працює із дітьми, які відчувають постійну тривогу та страх. фелінотерапія (лат. felis – кішка) – це вид терапії, в якій використовують котів та їх образи для надання психотерапевтичної допомоги;  кіт для дітей –...

ЛОГОРИТМІКА ТА ЇЇ КОРЕКЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ

Для дітей із порушеннями мовлення використовується ряд методик, спрямованих на вирішення корекційних завдань. Один із таких методичних засобів – це логоритміка. Логоритміка – система вправ, завдань, ігор на основі поєднання музики та руху, музики та слова, музики, слова та руху та...

РАННЯ ДІАГНОСТИКА МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Відомо, що порушення мовлення мають різнобічний харак­тер залежно від їх ступеня, локалізації функції та ступеня її ураження, від виразності вторинних відхилень, що виникають під дією провідного порушення. Оскільки мовленнєві порушення тривалий час залишали­ся предметом вивчення дисциплін...

РОЗГОРНУТЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДИТИНИ, ЩО ЗАЇКАЄТЬСЯ

І.Анкетні дані, відомості про сім’ю дитини та умови її виховання Особлива увага приділяється питанням про умови виховання: де виховується або навчається дитина, як адаптувалася до дитячої установи, особливості мовленнєвого середовища (контакти з особами з мовленнєвими порушеннями,...